Back to Top

Nazorg stortplaatsen

Maatschappelijk probleem
Op 6 oktober 2015 is de Green Deal Duurzaam Stortbeheer getekend. Het doel van de green deal is om experimenteerruimte te creƫren om een aantal brongerichte maatregelen en voorzieningen op bestaande stortplaatsen door te ontwikkelen en uit te proberen. Op deze manier wordt getracht een substantiƫle vermindering van het emissiepotentieel naar bodem en (grond)water en daarmee ook een beperking van de noodzaak van nazorg kan worden bereikt. Met de Green Deal Duurzaam Stortbeheer krijgen drie pilot projecten groenlicht die zich richten op het ontwikkelen van een op de lange termijn duurzaam alternatief voor het lange termijn beheer van stortplaatsen.


Doelstelling
Het project heeft als doel om de komende twee jaar de meet- en monitoring infrastructuur en databeheer methodiek zodanig op te waarderen dat de drie pilot locaties volwaardig onderzoekslocaties worden voor wetenschappelijk onderzoek. Het beschikbare budget wordt vooral gebruikt om meer inzicht te krijgen in de optredende processen in de stortlichamen. Ook zullen er experimenten worden uitgevoerd waarmee de nulsituatie beter wordt vastgelegd.


Deelnemende partijen
TUDelft, Afvalzorg Deponie B.V., Attero B.V., Oonkay, Provincie Flevoland, Provincie Noord-Brabant en Provincie Noord-Holland.