Back to Top

 

KIBO - Innovatie in de Ondergrond

Gebruikmaken van de kansen die de ondergrond biedt, dat is waar het Kennis en Innovatie programma Bodem en Ondergrond zich op richt.

KIBO symposium d.d. 28 september 2017

Innovatief bodemonderzoek voor maatschappelijke opgaven: ingrediënten voor succes.
Bodemonderzoek als sleutel voor het oplossen van problemen en het grijpen van kansen bij klimaatverandering, circulaire economie en energietransitie.

 

KIBO en de stad Rotterdam organiseren een symposium over de wijze waarop innovatie gestimuleerd kan worden bij het oplossen van maatschappelijke opgaven.

De energietransitie, de circulaire economie en het omgaan met klimaatverandering zijn 3 maatschappelijke opgaven die innovatie vergen. Maar hoe komen we tot succesvolle innovaties?

 

Tijdens dit symposium staan we bij deze vraag stil en gaan we na wat uw rol hierbij kan zijn en hoe KIBO, als launching platform van innovatief onderzoek, u hierbij kan ondersteunen.

 

Het symposium heeft plaats op donderdagmiddag 28 september a.s. bij Engels Conference Center (Stationsplein 45) te Rotterdam.

Het programma start om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) en wordt afgesloten met een borrel waarbij we tevens afscheid nemen van Dick Brand (scientific officer KIBO).

 

Aanmelden voor het symposium via een email aan info@programmakibo.nl

 

 

 

KIBO startsymposium d.d. 21 oktober 2016

Het KIBO is van start gegaan met het startsymposium op vrijdag 21 oktober. Een impressie van de middag kunt u hier bekijken. Bent u geïnteresseerd in de werkwijze  en inhoud van het KIBO? De presentatie gegeven door David van den Burg kunt u hier vinden.

 

Heeft u nieuwe ideeën, samenwerkingsverbanden of overige reacties op de startbijeenkomst, neemt u dan met ons contact op.