Back to Top

Bioleaching

 
Hoe kunnen we onze afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk circulair hergebruiken? Dat is een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Afval wordt daarom steeds minder gestort of verbrand en moet na bewerking of opwaardering zoveel mogelijk terug worden gebracht in de materialenkringloop. Voor afvalstromen als grondreinigingsresidu en zware metaalhoudende afvalstromen zoals slakken en vliegas is dit op dit moment echter nog niet mogelijk of niet economisch verantwoord waardoor deze afvalstromen nog steeds voor het overgrote deel gestort worden.

GSK Bio-Mining GmbH uit Duitsland heeft een procedé ontwikkeld gebaseerd genaamd Bioleaching. Dit is een van nature optredend microbiologisch proces waarbij als gevolg van microbiologisch geproduceerd zuur (zware) metalen uitlogen uit bodems en sedimenten. Bij deze processen fungeert zwavel als energiebron voor de bacteriën. Indien succesvol, kan het concept van bioleaching op een kosteneffectieve (winstgevende) wijze een afvalprobleem omvormen tot een grondstoffenbron. Het doel van het project Bioleaching is dan ook vast te stellen of met bioleaching de uitloging vanuit afvalstoffen zodanig kan worden teruggebracht dat deze afvalstoffen als secundaire grondstof kunnen worden
toegepast.

Het project Bioleaching is een samenwerking tussen TTE, GSK Bio Mining, TATA steel en de DB. Het project wordt financieel ondersteund door het ministerie van IenW en gefaciliteerd door het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond.
 
 
 

748