Back to Top

Serious Simulation down under

 
Hoe kunnen we de potentiële wateroverlast beter aanpakken? In de grote steden van Nederland neemt de ruimtelijke druk toe. Het aandeel verhard oppervlak wordt groter en (grond)wateroverlast treedt steeds vaker op, terwijl de acceptatie daarvan afneemt. Oog in oog staande met de effecten van klimaatverandering groeit zowel het bewustzijn van, als de vraag naar effectieve, integraal afgewogen maatregelen om deze problemen te voorkomen. Het project Serious Simulation Down Under geeft hier invulling aan.

Hoofddoel van het project is het verkrijgen van watersysteemkennis in het stedelijke gebied, zowel boven- als ondergronds, die een integrale benadering van wateroverlast in stedelijk gebied mogelijk maakt. Deze kennis is technisch verankerd in het modelinstrumentarium 3Di dat supersnelle en nauwkeurige waterberekeningen op hoog detailniveau verenigt met overzichtelijke en aansprekende visualisaties van de resultaten (www.3di.nu). Daarnaast is 3Di een bestuurlijk instrument dat zowel de expert (bijvoorbeeld een hydroloog) als de niet-expert (bijvoorbeeld een bestuurder) helpt te begrijpen hoe het stedelijke watersysteem werkt en hoe handelingen in boven- en ondergrond
doorwerken, zowel operationeel en strategisch. Het eindresultaat van het project levert financieel rendement op door lagere kosten (schadereductie en doelmatige maatregelen) en door hogere opbrengst (optimalisatie bovengrondse en ondergrondse inrichting). Daarnaast levert het project kennisrendement op.

Het project is een samenwerking van Deltares en Nelen & Schuurmans en de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). Het project wordt financieel ondersteund door het UP en gefaciliteerd door het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond.
 
 
 

748