Back to Top

Derde General Assembly Waternexus
6 oktober 2016

 
Op 5 en 6 oktober jl vond het 3e General Assembly over WaterNexus plaats.
Na Dow in Terneuzen en Shell in Amsterdam was deze keer Rijkswaterstaat de gastheer voor de gezamenlijke bijeenkomst van alle consortiumleden. De bijeenkomst werd op een erg toepasselijke plaats voor het thema gehouden: nabij het Watermanagementcentre van Rijkswaterstaat in Lelystad. Topadviseur Maarten van der Vlist van Rijkswaterstaat opende de bijeenkomst met een schets van de wijze waarop in Nederland door middel van adaptief waterbeheer gewerkt wordt aan toekomstbestendige waterveiligheid in een land dat voor driekwart onder de zeespiegel ligt.

In de bijeenkomsten van WaterNexus is een mooie opgaande lijn te ontdekken: de 1e bijeenkomst in Terneuzen stond vooral in het teken van kennismaken tussen de consortiumleden en het delen van de beelden over doel en werkwijze in het onderzoeksprogramma; de 2e bijeenkomst in Amsterdam konden al plannen van aanpak worden gepresenteerd en werden afspraken gemaakt over samenwerking binnen de werkpakketten en tussen de pakketten onderling. De bijeenkomst in Lelystad stond in het teken van het delen van eerste resultaten en lag het accent op de integratie tussen de werkpakketten. De tweedaagse werd gestart met een gezamenlijke bijeenkomst van stuurgroep en projectleiders om de einddoelen van WaterNexus met elkaar te delen: in die sessie werd glashelder dat het beoogde eindresultaat valt of staat met de onderlinge afstemming en met de vertaalslag van wetenschap naar praktijk en omgekeerd. De leden van de projectteams kwamen bijeen om de finetuning te doen voor hun presentaties. Een aparte plenaire sessie om de verbinding te maken met de dagelijkse praktijk bij decentrale overheden leerde dat ook de governance vragen een plek verdienen in het programma. Deze worden deels beantwoord door de verbinding met het ENTIRE-programma dat in de delta van Vietnam wordt uitgevoerd en door de uitnodiging aan de decentrale overheden om hun vragen naar een concrete governance – casus te vertalen. Vervolgens presenteerden 10 PhD’s aan de hand van posters hun aanpak en eerste resultaten.

Een boeiende bijeenkomst die meer inzicht brengt in het functioneren van een bodem en watersysteem, waarin effecten van klimaatverandering worden onderzocht met name op het zoet-zoutgrensvlak en de wijze waarop we duurzaam waterbeheer in een delta-gebied kunnen ontwikkelen.

De volgende General Assembly van WaterNexus zal in de laatste week van maart 2017 worden gehouden.