Back to Top

Financiering

 
De ordegrootte van het programma bedraagt € 40 miljoen, waarvan 50% opgebracht wordt door private partijen (bedrijven) en 50% opgebracht wordt door de publieke partijen (overheden en kennisinstituten).

KIBO is een vraaggestuurd programma “geld volgt inhoud” in plaats van “inhoud volgt geld”. Dit betekent dat financiering plaats vindt vanuit projectvoorstellen (business cases) waarbij door alle partijen per individueel voorstel gekeken wordt of financiering aan de orde is. Meer informatie over dit proces is te vinden onder het kopje procedure.
 
 
 

758