Back to Top

 

KIBO - Innovatie in de Ondergrond
Gebruikmaken van de kansen die de ondergrond biedt, dat is waar het Kennis en Innovatie programma Bodem en Ondergrond zich op richt.

 

 
Kennis over bodem en ondergrond verwerven en vertalen naar innovaties en business cases; dat is wat stakeholders nastreven met het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO). Het programma moet ons in staat stellen om op het vlak van klimaatverandering, gezonde leefomgeving, water, energie, infrastructuur, grondstoffen en voedselveiligheid en -zekerheid beter gebruik te maken van de kansen die bodem en ondergrond bieden.
Het programma is gestart op 1 april 2016 en eindigt op 31 december 2020
 
 
 

748

Programma

Een juist gebruik van bodem en ondergrond biedt kansen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaatverandering, gezonde leefomgeving, water, energie, infrastructuur, grondstoffen en voedselveiligheid en -zekerheid.

 
 
 

749

Stakeholders

Het Triple Helix concept wordt toegepast binnen het kennisprogramma om intensieve samenwerking tussen de drie actoren (overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen) te bevorderen. De actoren hebben hun eigen belangen en verantwoordelijkheden.

 
 
 

755

Business cases

Op dit moment wordt er binnen de zes thema’s van het KIBO gewerkt aan 10 business cases, waarvan sommige meerdere thema’s beslaan. Voor de begeleiding van business cases wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande instanties.