Back to Top

WaterNEXUS conferentie op 17/18 mei 2016
18 mei 2016

 
Op 17 en 18 mei 2016 vond bij Shell in Amsterdam de tweede General Assembly van Waternexus plaats.
Na de kickoff in oktober 2015 bij DOW in Terneuzen was dit de eerste bijeenkomst waar nagenoeg alle pHd’s en postdoc.’s Aanwezig waren. Daarnaast waren ook alle participanten en belanghebbenden aanwezig. Van de werkpakketten werden of de eerste resultaten gepresenteerd of de plannen van aanpak. Er werd uitgebreid contact gelegd tussen de verschillende mensen die aan de werkpakketten werken. De sfeer was erg goed en het vertrouwen in nuttige resultaten werd uitgesproken. Er werd gediscussieerd over de casussen “hoog zout-gehalte”, “laag-zoutgehalte” en “governance”.

Veel agenda’s werden getrokken en afspraken gemaakt voor bilaterale overleggen. De volgende Waternexus general assembly staat genoteerd voor de eerste week van oktober 2016!