Back to Top

WKO+

 
Hoe kunnen we duurzame energie toepassingen en grondwaterkwaliteitsverbetering met elkaar verbinden? Hoe kunnen we op duurzame
wijze de ondergrond (meer) gaan benutten, en toch kwaliteitsverbetering en beheersing bereiken? Dat is het maatschappelijke doel van het project WKO-plus en het bijbehorende concept. Een concept waarbij open WKO systeem gebruikt worden om een sanerende werking toe te voegen. Het concept bestaat technische gezien uit het toevoegen van alleen bacteriën aan de grondwaterstromen die binnen een WKO systeem worden gecreëerd. Hierdoor wordt een sanerende werking gerealiseerd van chloorkoolwaterstoffen (een op meer dan 1.500 locaties  voorkomende verontreiniging die zich via grondwater verspreid) op dusdanige wijze dat dit geen negatief effect heeft op de WKO-installatie. Benutten van de ondergrond dus en simultaan verbeteren.
 
 
 

748